TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Propaguojama etnokultūrinė ir ekologinė - aplinkosauginė veiklos kryptis mokyklos ir miestelio bendruomenėje. Rengiamos kalendorinės šventės (Užgavėnės, Tarptautinė Žemės diena, Paukščiai grįžta namo, Kaziuko mugė) mokyklos ir miestelio bendruomenių nariams.

Diegiamos ekologinio pobūdžio vertybės, vykdant ekologinius projektus „Žemės diena“, „Nebūk abejingas. Rūšiuok teisingai“, „Mes kviečiame gyventi gražiau“, „Darom 2015“, „Ekomokykla“, organizuojant rudenines ir pavasarines mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymo talkas, bendradarbiaujant su miestelio seniūnija, parapijos bažnyčia, skaitant pranešimus apie gamtos tausojimą ir atliekų rūšiavimą. 6-7 klasių mokiniai mokyklos II aukšte įrengė laikiną atliekų rūšiavimo punktą – kurio paskirtis šviesti mokyklos bendruomenę ir svečius atliekų rūšiavimo klausimais ir praktiškai rūšiuoti atliekas.

Vyksta etnokultūrinės (folkloro ir vokaliniai ansambliai) ir ekologinės pakraipos (jaunųjų miško bičiulių „Oazė“) būrelių veikla.

Viena netradicinio ugdymo nepamokinė diena per metus siejama su gamtosauga ir ekologija. Per metus aplankyti  6 etnokultūriniai muziejai bei dar keli kultūrinio paveldo objektai.

Organizuojamos valstybinės šventės vadovaujantis mokyklos popamokinės veiklos planu. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektai, konkursai.  Dalyvauta pilietinio tautinio ugdymo projekte „Lietuvai ir man“, kurio metu  mokiniai, mokytojai ir keli tėvai rišo trispalves vėliavas. 8-10 klasių mokiniai ir geografijos mokytoja dalyvavo konkurse „Europos egzaminas“. 8 klasės mokinys Justinas Alšauskas pateko į konkurso „Europos egzaminas“ II-ąjį etapą, o geografijos mokytoja pateko į konkurso „Europos Egzaminas“ finalinį etapą.

Skatinama mokinių ir mokytojų atsakomybė už esamų išteklių tausojimą ir racionalų išteklių panaudojimą. Mokinių taryba organizuoja taupumo akcijas „Išjunk“, „Tausok“, „Užsuk“. Mokykla pasirašė „Ekomokyklos“ deklaraciją.

***************************************************************************

Projektai vykdomi nuo 2009-2010 m.m.:

Mokykla pradėjo dalyvauti projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme , todėl mokykloje paslaugas teikia karjeros ugdymo koordinatorius. Mokiniams buvo teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Vyresniųjų klasių mokiniai galėjo rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasiekė mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas bei kitus užsiėmimus.  Tai skatino mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą.

 

2009 metais mokykla laimėjo projektą „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Projekto koordinatorė bibliotekos vedėja Virginija Lukošienė. Kad sutalpinti naujai gautą įrangą ir baldus buvo praplėstos bibliotekos patalpos, įrengta erdvi skaitykla.

Pirmasis mokyklą pasiekė daugiafunkcinis kopijavimo aparatas „Konica Minolta Bizhub 163“ su priedais. Tai didelis palengvinimas mokytojams ir mokiniams  pasiruošti pamokoms. Greitai mokyklą pasiekė ir baldai, tai 10 vienpusių knygų spintų, spinta su įstiklintomis durimis, 4 skaitytojų stalai su 8 skaitytojų kėdėmis, 2 informacinės lentos, 4 kompiuteriniai stalai su ergonomiškomis darbo kėdėmis. Be to dar gautas projektorius „Casio XJ-533“ ir dokumentų kamera „Aver Vision CP300“ su nešiojamuoju ekranu, kas labai palengvina mokytojų darbą pravedant pamokas ar renginius. Dar gautas dokumentų įrišimo įrenginys „Unibind Book creator“. Gavus visus baldus, mokyklą pasiekė 5 stacionarūs kompiuteriai „HP Compag 6000 Pro CMT“ ir 1 nešiojamasis kompiuteris „HP 6730b“. Bibliotekos vedėjai skirtas bibliotekininko stalas, ergonomiška bibliotekininko kėdė ir vienas iš stacionarių kompiuterių. Visa gauta aparatūra saugoma bibliotekoje.

 

Laimėjus projektą dauguma mokytojų pamokas veda ne tik informacinių technologijų kabinete, bet ir bibliotekoje-skaitykloje, nes gali pasinaudoti visa joje esančia aparatūra. Aktyviausi iš jų tai chemijos mokytoja Rima Morkūnienė, biologijos mokytoja Audronė Ganienė, anglų kalbos mokytoja Aušra Grajauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja Rita Galkontienė, matematikos mokytoja Birutė Žvirzdinienė, geografijos mokytoja alma Čirvinskienė, istorijos mokytojas Donatas Barsys, pradinių klasių mokytoja Teresė Bagdonienė, tikybos mokytoja Lijana Norvaišienė, technologijų-žmogaus saugos mokytojas Vilmantas Jankauskas.

 

Pagerėjus bibliotekos materialinei bazei padaugėjo ir bibliotekos lankytojų. Moksleiviai lengviau gali rasti jiems reikalingą informaciją. Kas dieną kompiuteriais pasinaudoja apie 25-30 moksleivių.

*******************************************************************************

Vykdyti projektai 2006 - 2007 m.m.:

Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso projektas ,,Mes jauni - norime būti dori“(vaikų vasaros poilsio stovykla) - įgyvendintas. Vadovė L. Jankauskienė.

Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso projektas ,,Keliauk, sportuok, pažink“ prad. klasių mokiniams. Vasaros stovykla. Vadovė T. Bagdonienė.

Projektas - žalioji pamoka ,,Gamtoje viskas subalansuota - kaip tu jai, taip ir ji tau“. Projektas vykdytas tik vienoje Telšių rajono Žarėnų ,,Minijos“ vid. m-kloje. Jame dalyvavo 6 - 8 klasių mokiniai. Vadovavo geogr. - biolog. mokytoja A. Čirvinskienė. Plačiau

Vykdyti projektai 2005 - 2006 m.m.:

Birželio 12 - 16 d. - stovykla ,,Geri vaikai - geri darbai“.

Birželio 19 - 28 d. - stovykla ,,Pažink, puošk ir mylėk savo gimtąjį kraštą“.

Vykdyti projektai 2002-2005m.:

Viešosios interneto prieigos taškas kaimo bendruomenėse - įgyvendinamas

„Link skaitmeninių kaimo bendruomenių“ - įgyvendintas

Stovyklos „Geri vaikai – geri darbai“ – įgyvendintas

„Kaimo bendruomenių verslumo ugdymas“ – įgyvendintas I etapas

Prevencinė stovykla „Mes jauni – norime būti dori“– įgyvendintas

Prevencinė programa nusikalstamumui: stovykla – įgyvendinta

„Mokykla – verslo laboratorija“ – įgyvendintas

Pirminės narkomanijos prevencijai ir kryptingo vaikų užimtumui skirtas projektas „Mes atsakingi už tai ką darome ir ko nedarome“– įgyvendintas

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijai skirtas projektas „Dori, stiprūs, ištvermingi“– įgyvendintas

Klasių apšvietimas „Philips“– įgyvendintas

Konkursai:

Rajono gražiausia mokyklos aplinka - I vieta

Europos dienos turas per Lietuvą - II vieta

IKI akcija „Mes norime gyventi gražiau“

Rajoninis konkursas „Vidinės erdvės“ – laureatai