TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Biblioteka:

Mokyklos bibliotekoje jau penkis metus veikia viešosios prieigos taškas.

2009 metais laimėtas ,,Mokyklų bibliotekų modernizavimo“ projektas. Atnaujintos bibliotekos patalpos, baldai, kompiuterinė įranga, įrengta skaitykla.

Bibliotekos teikiamomis paslaugomis gali naudotis visi norintys bendruomenės nariai. Teikiamos VMI paslaugos.

Profesinio informavimo taškas (PIT):

Žarėnų ,,Minijos“ pagrindinėje    mokykloje jau veikia PIT - profesinis informavimo taškas!

Profesinio informavimo taškas. (PIT) – tai vieta, kurioje teikiamos profesinio informavimo paslaugos, turinti laisvą prieigą prie interneto, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių bei sukauptą profesinio informavimo medžiagą kompiuterinėse laikmenose, vaizdajuostėse, spausdintiniuose ir kt.

PIT teikia profesinio informavimo paslaugas moksleiviams, pedagogams, miestelio ir mokyklos bendruomenei.

Apsilankęs profesiniame informavimo taške mokinys gali:

  1. Rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.
  2. Sužinoti apie naudingus informavimo šaltinius internete, išmokti jais naudotis.
  3. Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Profesinio informavimo paslaugos teikia profesijos patarėja L. Jankauskienė.

Specialistas sportui:

Mokykloje dirba specialistas sportui Vilmantas Jankauskas. Jis organizuoja ir vykdo Žarėnų seniūnijoje sportinius renginius, varžybas, turnyrus, sporto šventes, tikslingą laisvalaikio praleidimą.

Logopedas

Socialinis pedagogas

Mokytojo padėjėjas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Meninio ugdymo pedagogas