TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama vieneriems metams. Mokinių tarybą sudaro devyni 5–10 klasių mokiniai, išrinkti visuotiniame mokinių susirinkime atviru balsavimu. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tų klasių grupių mokinių. Mokinių tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokinių tarybos posėdis. Mokinių tarybos posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokinių taryba rengia savo veiklos palaną mokslo metams, kurį patvirtina mokyklos direktorius. Mokinių taryba apie savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.

Mokinių taryba atlieka šias funkcijas:

1. padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

2. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

3. atstovauja mokinių interesams Mokyklos taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Mokykloje;

4. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;

5. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

6. svarsto Mokyklos direktoriaus ar kuruojančio mokytojo teikiamus klausimus.

*****************************************************************

2015-2016 m. m. mokinių tarybos sudėtis:

Liškutė Monika – 10 klasės mokinė, mokinių tarybos pirmininkė;

nariai:

Lukauskaitė Rūta – 10 klasės mokinė;

Radavičiutė Aistė – 9 klasės mokinė;

Jančauskaitė Gerda – 9 klasės mokinė;

Vičiutė Karolina – 8 klasės mokinė;

Liškutė Gabrielė – 8 klasės mokinė;

Baltrimaitė Monika – 7 klasės mokinė;

Palekas Vilius – 6 klasės mokinys;

Panovaitė Aistė – 5 klasės mokinė;